. . .
  • Southdowns Ridge Office Park 1240 John Vorster Dr, Irene, 0062
  • (+27) 12 111 8360
  • 046-086-NPO

Solidariteit Helpende Hand hou kos op droogtegeteisterde boere se tafels

Boere se nood noop organisasie om koopbewyse beskikbaar te stel vir voedselaankope. Solidariteit Helpende Hand hou kos op droogtegeteisterde boere se tafels

Die ergste droogte in dekades het vêrreikende gevolge in die land teweeggebring wat nog baie lank gevoel gaan word. Vir baie boere sal die eerste prioriteit wees om hulle vee aan die lewe te hou. Om kos op die tafel te hou, word tweede gestel. Solidariteit Helpende Hand wil egter seker maak dat ons land se boere en hul geliefdes nie onnodig swaarkry nie. Daarom het die organisasie fondse beskikbaar gestel ; wat in die vorm van koopbewyse aan boere geskenk gaan word.

Boere wat hulp benodig moet asseblief met hul naaste Helpende Hand tak kontak maak of www.helpendehand.co.za/droogte besoek om ‘n aansoekvorm te verkry wat hulle moet invul en stuur na droogte@helpendehand.co.za of dit faks na 086 218 3216. Helpende Hand sal ’n assessering doen op elke aansoeker om sodoende verdienstelike gevalle behulpsaam te wees.

Solidariteit Helpende Hand hou kos op droogtegeteisterde boere se tafels

Dr. Danie Brink, uitvoerende hoof van Helpende Hand, het sy organisasie se hulp aan die droogte-geteisterde boere bevestig: “Helpende Hand is diep besorg oor die humanitêre krisis wat onder ons boere op die platteland ontstaan het. Ons bied graag ondersteuning in die vorm van koopbewyse wat vir voedselaankope aangewend gaan word.”

Volgens Brink is boere ’n steunpilaar in Suid-Afrika en meld hy dat hulle ’n integrale deel uitmaak van ons land se ekonomie en speel die belangrikste rol vir voedselsekerheid.

Brink het bevestig dat die hulp wat die organisasie bied slegs ’n druppel in die emmer is. “Hulle is uit hulle aard van die eerste groepe mense wat inspring en help wanneer iemand hulp nodig het. Die Helpende Hand Studiefondssentrum het ook reeds verskeie boere se kinders bygestaan met studielenings vir die 2016-akademiese jaar.”

Volgens Carl Opperman, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, gaan die droogte ’n rimpeluitwerking deur die totale ekonomie te hê – voedselpryse styg, voedselinflasie neem toe en landbouskuld groei by die dag.

Helpende Hand moedig ander instansies aan om bydraes te maak aangesien die krisis drastiese gevolge vir die land se voedselvoorraad inhou en later die sakke van verbruikers ook gaan raak.

Help ons land se boere in hulle tyd van nood. SMS “boer” na 38969 en skenk R10 vir die fonds of maak ’n direkte inbetaling in Helpende Hand se rekening met die verwysing – ‘droogte’.

Solidariteit Helpende Hand
Bank: FNB
Rekeningnommer: 62 331 445 503
Tak: Centurion (takkode: 250 655)
Verwysing: Boer